การประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

คุณลักษณะ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

คุณลักษณะ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ราคากลางรายการจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ราคากลางรายการจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

รายชื่อผู้ขอรับ และผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา 

Download รายชื่อผู้เสนอราคา16ราย-ยื่นเสนอ-2-ราย.pdf (PDF, 1KB)

การพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

กรรมการพิจารณา ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

สัญญาซื้อขายระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

สัญญาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน บนเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

Download ประกาศกรมบัญชีกลาง-คอม_14072563.pdf (PDF, 1KB)

ปิดประกาศระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ณ สถานที่ปิดประกาศ สพป.ชพ.1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253