แนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อเปิดภาคเรียน (1 กรกฎาคม 2563) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน (1 กรกฎาคม 2563)
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

 

Download แนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปืดภาคเรียน-สพป.ชุมพร-เขต-1.pdf (PDF, 1KB)

 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253