ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปี งบประมาณ 2563

>> วันนี้ (26 มิถุนายน 2563) นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปี งบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชานิคม 2 และโรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม ณ ห้องประชุมโรงแรมชุมพรการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253