ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดทุกคน หลอมรวมพลังใจแสดงพลังแห่งความสามัคคี ในการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยการใช้แขนทั้งสองข้างทำเครื่องหมายกากบาก เพื่อสื่อความหมายว่า “บุคลากร CPN1 ทุกคน ไม่เอาคอร์รัปชั่น” พร้อมร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “ไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมกัน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253