การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

คุณลักษณะ ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

คุณลักษณะ ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

 

ราคากลางรายการจัดซื้อ ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

ราคากลางรายการจัดซื้อ ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

 

รายชื่อผู้ขอรับ และผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา 

รายชื่อผู้ขอรับ และผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

อุทธรณ์ รายการ ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

อุทธรณ์ รายการ ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

 

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

 

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน บนเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

 

ปิดประกาศครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ณ สถานที่ปิดประกาศ สพป.ชพ.1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253