แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สุทาทิพย์ สุขวิสุทธิ์

ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร

Download Mu-Ko-Chumphon-National-Park-1.pdf (PDF, 1KB)

Download The-Boat-Racing-in-Chumphon-2.pdf (PDF, 1KB)

Download Chumphon-Health-Park-3.pdf (PDF, 1KB)

Download Do-you-know-Chumphon-well-4.pdf (PDF, 1KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253