อุทธรณ์ รายการ ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

รายการอุทธรณ์ 1 ราย

Download ตงวาเฮงอุทธรณ์.pdf (PDF, 1KB)

แจ้งผลการอุทธรณ์

 

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ผู้ได้รับใบอนุญาตสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Download ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์โต๊ะเรียนและเก้าอี้ของผู้รับใบอนุญาต_06082563.pdf (PDF, 1KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253