สพป.ชุมพร เขต 1 เปิดศูนย์พัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา           สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 หน่วยพัฒนาที่ 51 โดย สพฐ.มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นหน่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 61 คน ประกอบด้วย ผู้ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร จำนวน 36 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จำนวน 25 คน   การพัฒนาแบ่งเป็น 3 ระยะ         ระยะที่ 1 เสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 วัน ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง จำนวน 5 วัน และระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอกลยุทธ์การศึกษาในสถานศึกษา จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 20 กันยายน 2563   ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 สพป.ชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253