มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา

เป็นข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด  ณ วันที่ 23 กันยายน 2563

(ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด จากข้อมูลนักเรียนนักเรียนวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ) ตามที่โรงเรียนได้กำหนด

Download ตารางแสดงเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก.pdf (PDF, 1KB)

Download มาตรฐานวิชาเอก-2563-ปรับ23-ก.ย.63-ให้โรงเรียน.pdf (PDF, 1KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253