การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันนี้ 26 ตุลาคม 2563 นายมนูญ  จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยนายวิมาน  ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมพบปะพูดคุยกับผูู้สอบแข่งขันได้ที่มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 35 ราย ดังนี้

1.สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์  จำนวน 9 ราย

2.สาขาวิชาเอกภาษาไทย  จำนวน 3 ราย

3. สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน 11 ราย

4. สาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 ราย

5. สาขาวิชาเอกดนตรีไทย  จำนวน 2 ราย

6. สาขาวิชาเอกศิลปะ/ศิลปศึกษา  จำนวน 1 ราย

7. สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์  จำนวน 1 ราย

8. สาขาวิชาเอกประถมศึกษา  จำนวน 3 ราย

9. สาขาวิชาเอกปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา  จำนวน 4 ราย

 

 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253