การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันนี้ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2563) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 53 ราย

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253