การประเมินเพื่อปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ

        วันนี้ 2 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านเขาบ่อ  นายวิมาน  ดีทองหลาง  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประเมินปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านเขาบ่อ รายนายพรชัย  คชหาญ ตำแหน่งช่างไม้ ระดับ ช 3 ปรับระดับเป็น ตำแหน่งช่างไม้ ระดับ ช 4 โดยมีนางสาวณัฐวดี  กรแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านเขาบ่อ และนางจุฑามาส  อ่อนสูง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมเป็นกรรมการในการประเมินในครั้งนี้ด้วย

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253