การประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ

วันนี้ 12 พฤศจิกายน 2563  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นายมนูญ จันทร์สุข  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ เพื่อพิจารณาเกลี่ยอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ  นักการภารโรง  จากโรงเรียนที่รอประกาศเลิกสถานศึกษา  จำนวน  3  อัตรา  และอัตราว่างพนักงานราชการ  จำนวน  1  อัตรา

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253