รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 11 ราย โดยมีนายวิมาน  ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ซึ่งรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคลได้พบปะ พูดคุย พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้สอบแข่งขันได้ทั้ง 11 ราย

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253