นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 3 ฉบับ

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 3 ฉบับ  เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

Download ส่งแจ้ง-ร.ร.นายกฯรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบขอ.pdf (PDF, Unknown)

Download สำเนาหนังสือจังหวัดชุมพร-ด่วนที่สุด-ที่-ชพ-0018...ลว.3-ธ.ค.63.pdf (PDF, Unknown)

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253