การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารสถานศึกษา ตามนโยบาย “ สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารสถานศึกษา ตามนโยบาย “ สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ”

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายมนูญ  จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้  นายเลอศักดิ์  รัชณาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารสถานศึกษา  ตามนโยบาย  “ สพฐ. วิถีใหม่  วิถีคุณภาพ ”  ณ  โรงแรมบรรจงบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253