ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 5 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร,นครศรีธรรมราช,พัทลุง,สงขลา,สตูล) ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่  5  (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร,นครศรีธรรมราช,พัทลุง,สงขลา,สตูล)  ครั้งที่  1/2563

วันที่  9  ธันวาคม  2563  เวลา 09.00 น.  นายมนูญ  จันทร์สุข   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1 มอบหมายให้  นายเลอศักดิ์  รัชณาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่  5  (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร,นครศรีธรรมราช,พัทลุง,สงขลา,สตูล)  ครั้งที่  1/2563  ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253