กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมทำกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563  เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ตามนโยบายโครงการ “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” ณ บริเวณสำนักงานเขตฯ และถนนสาธารณะทางเข้า-ออก สำนักงานเขตฯ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร หมู่บ้านดุสิตบัญชา ตลอดระยะทาง 700 เมตร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253