การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง

  การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง

Download นำส่งแจ้ง-ร.ร.การดำเนินตามโครงการเพิ่มทักษะฯ.pdf (PDF, Unknown)

Download สำเนาหนังสือ-สพฐ.-ที่-ศธ-04003.1612-ลว.-7-ธ.ค.63.pdf (PDF, Unknown)

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253