การประชุมโครงการเพิ่มทักษะ ด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ของจังหวัดชุมพร 

   การประชุมโครงการเพิ่มทักษะ ด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ของจังหวัดชุมพร 

**วันที่ 15 ธันวาคม 2563  เวลา 13.00 – 16.30 น. นายมนูญ จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้  นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นวิทยากร และร่วมเสวนาแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในการประชุมโครงการเพิ่มทักษะ ด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ของจังหวัดชุมพร  ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครูแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสังกัดท้องถิ่น จังหวัดชุมพร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253