ประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

ประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

** วันที่ 15  ธันวาคม  2563  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑  มอบหมายให้  นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑  ประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2563  ณ  ห้องประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253