“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2564

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2564

**วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 07.30 น.

   นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   จากนั้น เป็นการประชุมทีมบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการ และติดตามภารกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้ขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมบางผลา  อาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253