กองทุนชาตะสัมพันธ์

กองทุนชาตะสัมพันธ์

   **เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ประธานกองทุนชาตะสัมพันธ์   ได้มอบหมายให้ นายบุญเกียรติ ยิ่งเกียรติกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหูรอ วางหรีดเคารพศพมารดา  คือ นางลมูล แซ่อึ้ง พร้อมมอบเงินกองทุนชาตะสัมพันธ์ 

    ซึ่งศพนางลมูล แซ่อึ้ง ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ บ้านเลขที่ 219 หมู่ 6 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกำหนดเก็บศพที่มูลนิธิเขากะจิ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 10 มกราคม 2564 **

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253