พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2564

พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2564

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564  เวลา 07.30 น.**

   นายมนูญ จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม  ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 3/2564  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับฟังการดำเนินงานนโยบายในการจัดการศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.  “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน  และ ประชาชน”

   จากนั้น  เป็นการประชุมทีมบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการ  ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามประกาศ  ของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ  และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (Covid-19) ให้ขับเคลื่อน ปฏิบัติตามประกาศของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัด  ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253