กองทุนชาตะสัมพันธ์

กองทุนชาตะสัมพันธ์

วันที่ 21  มกราคม  2564  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบหมายให้ นายวิมาน  ดีทองหลาง  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  พร้อมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบเงินกองทุนชาตะสัมพันธ์ และวางหรีดเคารพศพ คุณพ่อประคอง  กลางนุรักษ์  บิดาของ นางปิยะพิณ  นวลละออง   ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร

คุณพ่อประคอง  กลางนุรักษ์  ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564  โดยกำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่  18 -23 มกราคม 2564  ณ บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 5 ตำบลขุนกระทิง  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ที่ 24  มกราคม  2564  เวลา 13.00 น.  ณ เมรุวัดบ้านนา  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253