พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2564

พุธเช้า…ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 4/2564

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564  เวลา 07.30 น.**

   นายมนูญ จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชพ.1  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ  ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”   ครั้งที่ 4/2564  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับฟังการดำเนินงานนโยบายในการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ   จากนั้น  เป็นการประชุมทีมบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการโดยขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดในการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253