ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564  ประจำเดือนมกราคม 2564  ผ่านระบบ Video Conference

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564  ประจำเดือนมกราคม 2564  ผ่านระบบ Video Conference

         วันที่ 28  มกราคม 2564  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1   ชั้น  3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564  ประจำเดือนมกราคม 2564  ผ่านระบบ Video Conference  ด้วยระบบ (Zoom)  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 16 หน่วยงาน  และมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253