ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง  (Stand alone)

        ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง  (Stand alone)

        วันที่  15  กุมภาพันธ์  2564   08.30    โรงเรียนบ้านไชยราช อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ร่วมต้อนรับและรับการตรวจราชการจากนายวัลลพ  สงวนนาม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง  (Stand alone)  หลังจากนั้น

       เวลา  10.30 น. ได้เป็นประธานประชุมเพื่อรับฟังสรุปรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  การดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จากตัวแทนหน่วยงานทางการศึกษา  จำนวน 6 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1  สพป.ชุมพร เขต 1   โดยมี                             นายพันเทพ  สุวรรณขันธ์   ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ร่วมในการต้อนรับและรับฟังสรุปในครั้งนี้ด้วย     

                                                     

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253