เช้านี้ที่ สพป.ชุมพร เขต 1

กิจกรรมหน้าเสาธง..เช้าวันจันทร์

 วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.30 น.  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบหมายให้ นายภิญโญ  พูลสวัสดิ์  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต    พร้อมได้พบปะพูดคุยชี้แจงข้อมูลข่าวสาร การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ตลอดจนการทำงานในสัปดาห์นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของเขตพื้นที่ในการทำงานในการให้บริการ  และให้กำลังใจกับบุคลากรทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่างๆ ในสัปดาห์นี้

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253