พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2564

พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2564

วันพุธที่ 17  มีนาคม 2564   เวลา 08.00 น.**

                นายมนูญ จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้  นายภิญโญ  พูลสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2564  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน โดยนายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการ สพฐ. เพื่อรับฟังการดำเนินงานนโยบายในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาในทุกระดับ,การรับนักเรียน  และปฏิทินกำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาฯเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ (ครูผู้ช่วย)  เน้นย้ำการตรวจสอบคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกฯ

              จากนั้น  เป็นการประชุมทีมบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการ เน้นย้ำเรื่องภาระงานตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่ต้องรายงานตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้  เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องบรรลุตามเป้าหมาย ณ  ห้องประชุมบางผรา อาคารสโมสร  สพป.ชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253