จัดกิจกรรม 5 ส. เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 2 เมษายน 2564  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 นำข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตฯ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. เฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมถวาย เป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253