ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และบุคลากร สถานศึกษาในสังกัด

วันที่  21 และ 22 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อรับการเปิดเรียน แบบ on site ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ของปีการศึกษา 2564  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  66  (บ้านนาเนียน)  โรงเรียนวัดดอนเมือง และโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร  พบว่าโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของนักเรียน และครูทุกคน และได้ดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด​ เพื่อทำให้มั่นใจว่าในวันเปิดเรียนแบบ on site  โรงเรียนต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253