ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 6/2564

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 6/2564

**ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 28  มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1   สพป.ชุมพร เขต 1  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิมาน  ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 6/2564  ผ่านระบบ Video Conference ด้วยระบบ (Zoom)   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดชุมพร จำนวน 16 หน่วยงาน  และมี นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253