สพป.ชุมพร เขต 1 รับชมรายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รับชมรายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายเลอศักดิ์ รัชณาการ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นายภิญโญ พูลสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” สพฐ.วิถีใหม่  วิถีคุณภาพ ครั้งที่ 24/2564 จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และเรื่องที่ สพท. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมบางผรา อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253