พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2564

พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2564

วันพุธที่ 14  กรกฎาคม 2564  เวลา 08.00 น.**

               นายมนูญ จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” สพฐ.วิถีใหม่   วิถีคุณภาพ ครั้งที่ 26/2564  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับฟังการดำเนินงานนโยบาย  ข่าวสาร  แนวทางข้อราชการ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของ สพฐ.  แนวทางการปฏิบัติงานและเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) โดย ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการ กพฐ. ผ่านระบบ (Video Conference)   ณ ห้องประชุมบางผรา อาคารสโมสร  สพป.ชุมพร เขต 1

         

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253