ประชุมรับฟังการชี้แจงคลินิกออนไลน์การประเมินตัวชี้วัด (KRS)

ประชุมรับฟังการชี้แจงคลินิกออนไลน์การประเมินตัวชี้วัด (KRS)

วันที่ 15  กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น.  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำและรายงานข้อมูลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงคลินิกออนไลน์ให้คำปรึกษาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (KRS)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ video Conference(Zoom) ณ ห้องประชุมบางผรา อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253