พุธเช้า…ข่าว สพฐ.

พุธเช้า…ข่าว สพฐ.  ครั้งที่ 27/2564

            นายมนูญ จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบหมายให้ นายภิญโญ  พูลสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” สพฐ.วิถีใหม่  วิถีคุณภาพ ครั้งที่ 27/2564  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับฟังการดำเนินงานนโยบาย ข่าวสาร แนวทางข้อราชการ   แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของ สพฐ. แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วง  ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19)  โดย ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการ กพฐ. ผ่านระบบ (Video Conference)  ณ ห้องประชุมบางผรา อาคารสโมสร  สพป.ชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253