พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36/2564 และร่วมประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  ทั่วประเทศ

พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36/2564  และร่วมประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  ทั่วประเทศ

            วันพุธที่ 29 กันยายน 2564  เวลา 08.00 น.** นายมนูญ จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่มฯ  ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ครั้งที่ 36/2564  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับฟังการดำเนินงานนโยบาย  ข่าวสาร  แนวทางข้อราชการ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของ สพฐ. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) โดย ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ พฐ. ผ่านระบบ (Video conference) ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1  ชั้น สพป.ชุมพร เขต 1

            จากนั้น  เวลา 09.00 น. เป็นการประชุมทางไกลผู้อำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  ซึ่งส่งสัญญาณ Conference จากส่วนกลาง สพฐ. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการรับวัคซีนของนักเรียนช่วงอายุระหว่าง 12-18 ปี  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253