[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


  
นายวัลลพ สงวนนาม
ผอ.สพป.ชพ.1

  
บ้านแมงมุม
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนจัดการความรู้
คำสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้
สมัครสมาชิก
ทีมแมงมุม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมชาวแมงมุม
รายชื่อสมาชิกแมงมุม
ผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกคนล่าสุด
พรรณี คงชนะ

สมาชิกทั้งหมด 87

<< เมษายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

 


กระทรวงศึกษาธิการ

E-BOOK สทร. สพฐ.

ภูมิปัญญาท้องถิ่น สพป.ชพ.1


 

 

 

 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  

ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
19 คน
สถิติเดือนนี้
951 คน
สถิติปีนี้
3852 คน
สถิติทั้งหมด
26711 คน
54.81.129.xxx
25 เม.ย. 2557 : 13:34ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

       
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน  สมัครสมาชิกเพื่อใช้งานเว็บไซต์ km  (เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้ของเขตพื้นที่การศึกษา)  และร่วมบันทึกความรู้ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 

                                                                                                              KM TEAM

 

 ภาพกิจกรรม
   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2555

   
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บันทึก จุไลวรรณ ไกรมาก
เมื่อ7 / มิ.ย. / 2556 : ( 382 / )

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด


ผู้บันทึก นันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์
เมื่อ17 / ต.ค. / 2555 : ( 731 / )

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน \\\\\\\"กิจกรรมมหกรรมวิชาการ teacher\\\\\\\'s kit\\\\\\\"


ผู้บันทึก นันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์
เมื่อ16 / ต.ค. / 2555 : ( 627 / )

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2555 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และการศึกษาดูงานในจังหวัดกาญจนบุรี


   
 ขุมความรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดย พรรณี คงชนะ
7 / ม.ค. / 2557 : ( 109 / )
หนังสือหน้าเดียว ส่งเสริมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หนังสือหน้าเดียว ส่งเสริมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดย ฒาลิสา ศรีนฤพัฒน์
27 / ธ.ค. / 2556 : ( 137 / )
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในจังหวัดชุมพร
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในจังหวัดชุมพร
วิชาการ
โดย ปัทติมา ปรีชา
23 / ธ.ค. / 2556 : ( 144 / )
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เว็บบล็อก วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เว็บบล็อก วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี
ระบบประกันคุณภาพ
โดย อรษา รัชณาการ
29 / ต.ค. / 2556 : ( 204 / )
ผลการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามและประเมินผล จุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และงานนโยบาย ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2556
ผลการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามและประเมินผล จุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และงานนโยบาย ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2556
นวัตกรรมการศึกษา
โดย สุภณี แก้ววิจิตร
23 / ต.ค. / 2556 : ( 304 / )
เอกสารประกอบการเรียน เล่ม ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส ๒๑๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
โดย ศิริพร สนานคุณ
11 / ต.ค. / 2556 : ( 390 / )
รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบบันทึกการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบบันทึกการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
โดย ศิริพร สนานคุณ
11 / ต.ค. / 2556 : ( 370 / )
รายงานผลการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน
รายงานผลการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
โดย ศิริพร สนานคุณ
11 / ต.ค. / 2556 : ( 463 / )
การอ่านคำศัพท์ ป.3 (กลุ่มเด็กอ่อน)
การอ่านคำศัพท์ ป.3 (กลุ่มเด็กอ่อน)
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดย วยุภา มากภิรมย์
11 / ต.ค. / 2556 : ( 395 / )
เรื่องเล่าเร้าพลัง...ขนมไทย
เรื่องเล่าเร้าพลัง...ขนมไทย
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดย วยุภา มากภิรมย์
11 / ต.ค. / 2556 : ( 411 / )
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับการทำขนมไทย
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับการทำขนมไทย
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดย วยุภา มากภิรมย์
11 / ต.ค. / 2556 : ( 441 / )
คณิตศาสตร์กับปาล์มน้ำมันชุมพร...สู่อาเซียน
คณิตศาสตร์กับปาล์มน้ำมันชุมพร...สู่อาเซียน
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดย วยุภา มากภิรมย์
11 / ต.ค. / 2556 : ( 467 / )
การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากการทำขนมไทย
การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากการทำขนมไทย
   
 เผยแพร่ download
บทความเพื่อการเรียนรู้
โดย admin
4 / มี.ค. / 2554 : ( 1519 / )
การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
บทความเพื่อการเรียนรู้
โดย admin
4 / มี.ค. / 2554 : ( 1052 / )
ความรู้เกี่ยวกับ wireless
ความรู้เกี่ยวกับ wireless
บทความเพื่อการเรียนรู้
โดย admin
3 / มี.ค. / 2554 : ( 1172 / )
เคล็ดลับในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
เคล็ดลับในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
บทความเพื่อการเรียนรู้
โดย admin
3 / มี.ค. / 2554 : ( 1123 / )
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
   
    

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1โทร. 0 7757 6717 ต่อ 14