ระบบการรายงานและติดตามการปฏิบัติงานของ สพป.ชุมพร 1

คู่มือการใช้งานระบบ

*** GoogleForm  และ  QR CODE

>>> เข้าสู่ระบบการรายงาน “การนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน DLTV”    QR CODE ระบบนิเทศออนไลน์         #สรุปผลการรายงาน

>>> เข้าสู่ระบบการรายงาน…..          #สรุปผลการรายงาน

>>> เข้าสู่ระบบการรายงาน…..          #สรุปผลการรายงาน

>>> เข้าสู่ระบบการรายงาน…..          #สรุปผลการรายงาน

 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253