ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

การประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

Download O36.pdf (PDF, 41KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253