การดำเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Download O99.pdf (PDF, 163KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253