การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพํฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพํฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุโรงเรียน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 

👇 โครงการ 👇

Download O99-2.pdf (PDF, 175KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253