ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในสังกัดที่สนใจการรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพฯ  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

Download แจ้ง-ร.ร.-.pdf (PDF, Unknown)

Download ประกาศฯ.pdf (PDF, Unknown)

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253