ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐาน KOSEN และโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐาน KOSEN และโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ปีการศึกษา 2564

Download นำส่งแจ้ง-ร.ร.-ประกาศรับสมัครฯ.pdf (PDF, Unknown)

Download ประกาศรับสมัครฯ.pdf (PDF, Unknown)

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253