การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน กองทุนชาตะสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ. เขต 1

การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน กองทุนชาตะสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.ชพ. เขต 1

19 กุมภาพันธ์ 2564  09.30 น.   ณ  ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3  สพป.ชพ. เขต 1        

     นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน กองทุนชาตะสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.ชพ. เขต 1  เพื่อปรับปรุงแก้ไข  ให้เกิดความครอบคลุมแก่สิทธิของข้าราชการครู  และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดโดยทั่วถึงทุกประเภท  โดยในการประชุมครั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ชพ.เขต 1, ประธานเครือค่ายสถานศึกษา  10 เครือข่าย  และ ผอ.กลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่มฯ ใน สพป.ชพ. เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253