กิจกรรม NASAE Walk And Run Form Home

กิจกรรม NASAE Walk And Run Form Home

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น.  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  มอบหมายให้ นายวิมาน  ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1 “ร่วมกิจกรรม NASAE Walk And Run From Home (เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ) ”   เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู พร้อมมอบรางวัลและให้โอวาทแก่คณะครูและบุคลากร ณ โรงเรียนบ้านนาแซะ

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253