ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference

    ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวน้าส่วนราชการ   ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564

ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายภิญโญ  พูลสวัสดิ์  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference ด้วยระบบ (Zoom)  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดชุมพร  จำนวน 16 หน่วยงาน            และมีนายธีระ  อนันตเสรีวิทยา  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เป็นประธานการประชุม

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253