ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference ด้วยระบบ (Zoom)

วันที่ 29 เมษายน 2564  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1   สพป.ชุมพร เขต 1  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference ด้วยระบบ (Zoom) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดชุมพร จำนวน 16 หน่วยงาน และมีนายธีระ  อนันตเสรีวิทยา  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เป็นประธานการประชุม

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253