การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1ครั้งที่ 3/2564

การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา      

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1ครั้งที่ 3/2564

ผ่านระบบ Video Conference  ด้วยระบบ  ZOOM 

เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2564  เวลา 09.00 น.                  

                นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นายวิมาน  ดีทองหลาง, นายเลอศักดิ์  รัชณาการ และนายภิญโญ  พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   ครั้งที่ 3/2564  ผ่านระบบ Video Conference ด้วยระบบ Zoom  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการทุกกลุ่ม/หน่วยหรือตัวแทนผู้อำนวยการการกลุ่ม/หน่วย  ผู้อำนวยการหรือตัวแทนสถานศึกษาในสังกัด  ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253